sản phẩm mỗi trang
Ba chỉ bò Mỹ/Short Plate
Ba chỉ bò Mỹ/Short Plate
Liên hệ để có giá tốt nhất
Gầu bò Mỹ/Brisket
Gầu bò Mỹ/Brisket
Liên hệ để có giá tốt nhất
Sườn nấu canh/Back Rib
Sườn nấu canh/Back Rib
Liên hệ để có giá tốt nhất
Lưỡi bò Mỹ/Tongue
Lưỡi bò Mỹ/Tongue
Liên hệ để có giá tốt nhất
Gân bò Mỹ/Tendon
Gân bò Mỹ/Tendon
Liên hệ để có giá tốt nhất
Thịt bẹ vai bò Mỹ/Chuck Flap Tail
Thịt bẹ vai bò Mỹ/Chuck Flap Tail
Liên hệ để có giá tốt nhất
Thịt cổ bò Mỹ/Chuck Roll
Thịt cổ bò Mỹ/Chuck Roll
Liên hệ để có giá tốt nhất
Thăn lưng bò Mỹ/Rib Eye Lip-on up
Thăn lưng bò Mỹ/Rib Eye Lip-on up
Liên hệ để có giá tốt nhất
Thăn vai bò Mỹ/Chuck Eye Roll
Thăn vai bò Mỹ/Chuck Eye Roll
Liên hệ để có giá tốt nhất
Thăn nội bò Mỹ/Tenderloin
Thăn nội bò Mỹ/Tenderloin
Liên hệ để có giá tốt nhất
Sườn bò Mỹ có xương/Short Rib Bonein
Sườn bò Mỹ có xương/Short Rib Bonein
Liên hệ để có giá tốt nhất
Sườn bò Mỹ rút xương/Short Rib Boneless
Sườn bò Mỹ rút xương/Short Rib Boneless
Liên hệ để có giá tốt nhất