sản phẩm mỗi trang
Thịt cổ bò Úc/Chuck eye Roll
Thịt cổ bò Úc/Chuck eye Roll
Liên hệ để có giá tốt nhất
Ba chỉ bò Mỹ/Short Plate
Ba chỉ bò Mỹ/Short Plate
Liên hệ để có giá tốt nhất
Gầu bò Mỹ/Brisket
Gầu bò Mỹ/Brisket
Liên hệ để có giá tốt nhất
Cá hồi fillet bán lẻ
Cá hồi fillet bán lẻ
Liên hệ để có giá tốt nhất
Sườn nấu canh/Back Rib
Sườn nấu canh/Back Rib
Liên hệ để có giá tốt nhất
Lưỡi bò Mỹ/Tongue
Lưỡi bò Mỹ/Tongue
Liên hệ để có giá tốt nhất
Sườn có xương bò Úc/Shortrib Bonein
Sườn có xương bò Úc/Shortrib Bonein
Liên hệ để có giá tốt nhất
Đùi gọ bò Úc/Knuckle
Đùi gọ bò Úc/Knuckle
Liên hệ để có giá tốt nhất
Ba chỉ bò Úc/Navel End Brisket
Ba chỉ bò Úc/Navel End Brisket
Liên hệ để có giá tốt nhất
Fillet cá hồi đông lạnh
Fillet cá hồi đông lạnh
Liên hệ để có giá tốt nhất
Cá hồi đông lạnh nguyên con từ 5-6 kg
Cá hồi đông lạnh nguyên con từ 5-6 kg
Liên hệ để có giá tốt nhất
Cá hồi đông lạnh nguyên con size 3-4
Cá hồi đông lạnh nguyên con size 3-4
Liên hệ để có giá tốt nhất