sản phẩm mỗi trang
Bánh đa nem – Dried rice paper
Bánh đa nem – Dried rice paper
Liên hệ để có giá tốt nhất
Bún khô – Dried rice vermicelli
Bún khô – Dried rice vermicelli
Liên hệ để có giá tốt nhất
Phở khô – Dried rice noodles
Phở khô – Dried rice noodles
Liên hệ để có giá tốt nhất
Chuối sấy – Dried banana
Chuối sấy – Dried banana
Liên hệ để có giá tốt nhất
Dưa chuột bao tử đóng lọ - Pickled cucumber
Dưa chuột bao tử đóng lọ - Pickled cucumber
Liên hệ để có giá tốt nhất
Dứa miếng đóng lon – Canned pineapple pieces
Dứa miếng đóng lon – Canned pineapple pieces
Liên hệ để có giá tốt nhất
Dứa khoanh đóng lon – Canned pineapple slices
Dứa khoanh đóng lon – Canned pineapple slices
Liên hệ để có giá tốt nhất
Quế bột - Cinnamon powder
Quế bột - Cinnamon powder
Liên hệ để có giá tốt nhất
Quế thanh – Cinnamon stick
Quế thanh – Cinnamon stick
Liên hệ để có giá tốt nhất
Hoa hồi - Star aniseed
Hoa hồi - Star aniseed
Liên hệ để có giá tốt nhất