sản phẩm mỗi trang
Cá hồi fillet bán lẻ
Cá hồi fillet bán lẻ
Liên hệ để có giá tốt nhất
Đầu cá hồi Nauy
Đầu cá hồi Nauy
Liên hệ để có giá tốt nhất
Xương cá hồi Nauy
Xương cá hồi Nauy
Liên hệ để có giá tốt nhất
Cá hồi tươi Na Uy nguyên con
Cá hồi tươi Na Uy nguyên con
Liên hệ để có giá tốt nhất
Cá hồi tươi Nauy Fillet nguyên miếng
Cá hồi tươi Nauy Fillet nguyên miếng
Liên hệ để có giá tốt nhất