sản phẩm mỗi trang
Thăn cừu Úc/Aus Lamb - Tenderloin
Thăn cừu Úc/Aus Lamb - Tenderloin
Liên hệ để có giá tốt nhất
Sườn cừu kiểu Pháp/Lambrack French
Sườn cừu kiểu Pháp/Lambrack French
Liên hệ để có giá tốt nhất
Sườn cừu Úc có xương/Aus Lamb - Rack Standard
Sườn cừu Úc có xương/Aus Lamb - Rack Standard
Liên hệ để có giá tốt nhất
Đùi cừu Úc rút xương/Aus Lamb - Leg Boneless
Đùi cừu Úc rút xương/Aus Lamb - Leg Boneless
Liên hệ để có giá tốt nhất
Đùi cừu Úc có xương/Aus Lamb - Leg Bonein
Đùi cừu Úc có xương/Aus Lamb - Leg Bonein
Liên hệ để có giá tốt nhất