sản phẩm mỗi trang
Fillet cá hồi đông lạnh
Fillet cá hồi đông lạnh
Liên hệ để có giá tốt nhất
Cá hồi đông lạnh nguyên con từ 5-6 kg
Cá hồi đông lạnh nguyên con từ 5-6 kg
Liên hệ để có giá tốt nhất
Cá hồi đông lạnh nguyên con size 3-4
Cá hồi đông lạnh nguyên con size 3-4
Liên hệ để có giá tốt nhất
Cá hồi đông lạnh nguyên con size 2-3
Cá hồi đông lạnh nguyên con size 2-3
Liên hệ để có giá tốt nhất