sản phẩm mỗi trang
Thịt cổ bò Úc/Chuck eye Roll
Thịt cổ bò Úc/Chuck eye Roll
Liên hệ để có giá tốt nhất
Sườn có xương bò Úc/Shortrib Bonein
Sườn có xương bò Úc/Shortrib Bonein
Liên hệ để có giá tốt nhất
Đùi gọ bò Úc/Knuckle
Đùi gọ bò Úc/Knuckle
Liên hệ để có giá tốt nhất
Ba chỉ bò Úc/Navel End Brisket
Ba chỉ bò Úc/Navel End Brisket
Liên hệ để có giá tốt nhất
Bắp bò Úc/Shinkshank/Forshank
Bắp bò Úc/Shinkshank/Forshank
Liên hệ để có giá tốt nhất
Mông bò Úc/D-Rump
Mông bò Úc/D-Rump
Liên hệ để có giá tốt nhất
Thịt nạc vai bò Úc/Bolar balade
Thịt nạc vai bò Úc/Bolar balade
Liên hệ để có giá tốt nhất
Thăn lưng bò Úc/Rib eye
Thăn lưng bò Úc/Rib eye
Liên hệ để có giá tốt nhất
Thăn ngoại bò Úc/Striploin
Thăn ngoại bò Úc/Striploin
Liên hệ để có giá tốt nhất
Thăn nội bò Úc/Tenderloin
Thăn nội bò Úc/Tenderloin
Liên hệ để có giá tốt nhất