Hanes của USMEF được bầu làm Chủ tịch USAEDC

Ngày 22/11/2017

Greg Hanes, phó chủ tịch phụ trách tiếp thị và chương trình quốc tế của USMEF, đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Phát triển xuất khẩu nông nghiệp Hoa Kỳ (USAEDC) trong hội thảo thường niên của tổ chức tại Baltimore, Maryland.

USAEDC gồm các hiệp hội thương mại hàng hoá, hợp tác xã nông nghiệp và các nhóm thương mại khu vực của bang, có khoảng 80 thành viên đại diện cho các nhà sản xuất và các nhà chế biến xuất khẩu một loạt các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ trên khắp thế giới.

Hanes, người sẽ đảm nhiệm nhiệm kỳ 2 năm, là một vinh dự lớn khi được chọn làm chủ tịch của USAEDC, một tổ chức lớn mà các thành viên đang làm cho xuất khẩu nông nghiệp phát triển và mở rộng đến mức kỷ lục.

Chủ tịch USAEDC, Hanes sẽ làm việc với các thành viên để phát triển các thông điệp thống nhất cho Tổ chức Nông nghiệp Nước ngoài của Hoa Kỳ (FAS) và thúc đẩy các chương trình có lợi cho các nhà xuất khẩu.

Thời điểm của cuộc bầu cử của ông Hanes đã đóng vai trò của chủ tịch tại một thời điểm rất quan trọng đối với xuất khẩu nông nghiệp của Hoa Kỳ.

Hanes cho biết: "Khi Farm Bill mới đang được hình thành, năm tới sẽ rất quan trọng đối với USMEF và tất cả các tổ chức hợp tác như chúng tôi.

Greg Hanes

Greg Hanes

"Điều bắt buộc là tất cả chúng ta đều nằm trên cùng một trang và giải thích tác động của Chương trình Tiếp cận Thị trường, Phát triển Thị trường Nước ngoài và các chương trình khác như thế nào đối với cộng đồng nông nghiệp.Những nhà sản xuất ra quyết định trên toàn quốc cần nghe những câu chuyện thành công của các nhà hợp tác làm tăng giá trị cho các nhà sản xuất. "

Hanes đã làm việc với USMEF trong tổng số 15 năm, trong đó có bốn năm làm giám đốc của USMEF tại Nhật Bản.

Theo www.usmef.org